ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 16
ΠΥΛΑΙΑ TK 55510
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ

E-Mail: gymnasio@aristotelio.edu.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 471711
Fax: +30 2310 489038

Αριστοτέλειο Γυμνάσιο-Λύκειο