Γυμνάσιο

Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Ένα σχολείο ανοιχτών οριζόντων που επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε μαθητή ξεχωριστά και τη σωστή προετοιμασία για το Λύκειο.

Το γυμνάσιο αποτελεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη βαθμίδα εκπαίδευσης γι’ αυτό και το Αριστοτέλειο Κολλέγιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση και λειτουργία αυτής της βαθμίδας θέτοντας συγκεκριμένους στόχους.

Αρχικά, ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση διαδραστικής παιδείας και ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) καλύπτει τα μαθησιακά κενά των προηγούμενων χρόνων ώστε να οδηγήσει και στην κατάκτηση του πρώτου αναγνωρισμένου τίτλου (απολυτήριο) και στην αντιμετώπιση της πρόκλησης του Λυκείου. Επιπλέον, δημιουργεί συνεπείς και ικανούς μαθητές που ανταποκρίνονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ώστε να επιλέξουν αργότερα την επαγγελματική τους κατεύθυνση με γνώμονα τις επιθυμίες τους. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών σφυρηλατώντας δεσμούς φιλίας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού με τη διενέργεια δράσεων εντός και εκτός σχολείου που έχουν το χαρακτήρα της βιωματικής μάθησης και της αυτενέργειας. Τέλος, με τη συμμετοχή των μαθητών σε πολλαπλές δράσεις, προσφέρει εμπειρίες που αποτελούν υπέρβαση για τον εκπαιδευτικό χώρο του γυμνασίου (ανταλλαγές μαθητών, περιβαλλοντικά προγράμματα, ερευνητικές εργασίες, συνέδρια κ.α)

Η επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων κατατάσσει το Αριστοτέλειο Κολλέγιο σε σχολείο «ανοιχτών οριζόντων» που επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε μαθητή χωριστά καταδεικνύοντας την ανθρωποκεντρική του προσέγγιση που οδηγεί στην επιτυχία.

Πρόγραμμα Σπουδών και Δραστηριοτήτων

Ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και στοχευμένο, που εφαρμόζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς.

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο ακολουθεί στο γυμνάσιο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχευμένο και εξατομικευμένο που σέβεται το κάθε παιδί, θέτει τις βάσεις της μαθησιακής, κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας, της συναισθηματικής ολοκλήρωσης και της ηθικής διαπαιδαγώγησης. Συγκεκριμένα:

  1. Εφαρμόζει εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας που αναδεικνύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες κάθε παιδιού καλύπτοντας τη σχολική ύλη.
  2. Προσφέρει εμπειρίες μέσα από πληθώρα καινοτόμων και πρωτοπόρων δράσεων σε αθλητικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς τομείς σε ένα ασφαλές περιβάλλον και οικογενειακό κλίμα.
  3. Πρωτοπορεί στη χρήση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των μαθησιακών στόχων – είναι από τα πρώτα σχολεία που εισήγαγε τους διαδραστικούς πίνακες και λειτουργεί μια από τις πληρέστερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (eLearning).
  4. Εφαρμόζει το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, καθημερινά, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, σε σχολικά μαθήματα (αρχαία και νέα ελληνικά, μαθηματικά, φυσική, χημεία), ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρώσικα) και σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες (θέατρο, κιθάρα, ρητορικοί αγώνες, φωτογραφία, επιχειρηματικότητα).
  5. Προετοιμάζει με απόλυτη επιτυχία τους μαθητές για τα πτυχία ξένων γλωσσών και υπολογιστών που αποτελούν σημαντικότατα εφόδια για τη σύγχρονη κοινωνία.
  6. Παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία και ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και γονείς ώστε να προλαμβάνονται ή να αντιμετωπίζονται προβλήματα της ευαίσθητης εφηβικής ηλικίας οργανωμένα και συνεργατικά.
  7. Μεριμνά για την αναπλήρωση των μαθημάτων των μαθητών που απουσίαζαν από το σχολείο με στόχο την κάλυψη της διδαχθείσας ύλης από τον διδάσκοντα καθηγητή.

Η επίτευξη του παραπάνω προγράμματος με τους συγκεκριμένους στόχους πραγματοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς που έχουν επιλεγεί με βάση τη γνωστική τους εξειδίκευση και διακρίνονται για το καινοτόμο και πρωτοποριακό πνεύμα στην εκπαιδευτική τους πρακτική, την κατανόηση και αγάπη που απαιτεί η ευαίσθητη ηλικία και η ιδιόρρυθμη ψυχολογία των παιδιών αυτών των τάξεων καθώς και τη σχέση αμοιβαίας αγάπης και εκτίμησης μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών.

Ενισχυτική Διδασκαλία

Ιδιαίτερα μαθήματα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο ακολουθώντας το σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο του σχολείου των «ανοιχτών οριζόντων» εισήγαγε στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών του τον θεσμό της εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με γνώσεις συμπληρώνοντας ελλείψεις που ενδεχομένως προκύπτουν σε κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια της καθημερινής διδασκαλίας. Επιπλέον, επιδιώκει να εξοικονομήσουν οι μαθητές χρόνο και χρήμα καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στο χώρο του σχολείου ώστε να αναπληρώσουν τις αδυναμίες τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Η εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία λειτουργεί κι εφόσον ο μαθητής λάβει μέρος στις πανελλήνιες ή πανευρωπαϊκές διαγωνιστικές δράσεις που συμμετέχει το σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται καθημερινά, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, από τις 14.45 έως τις 16.15 πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα βασικά μαθήματα και σε όλες τις ξένες γλώσσες από τους μόνιμους και έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Πληροφορική

Απόκτηση πιστοποίησης “IT-Skills Standard” του πανεπιστημίου του Cambridge.

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τα πτυχία Πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, στους μαθητές μας παρέχεται ειδικό πρόγραμμα σπουδών για όλες τις εξεταζόμενες ενότητες. Ο φορέας υλοποίησης των εξετάσεων είναι η Vellum. Κατά συνέπεια τα πτυχία της Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Λυκείου είναι τα επαγγελματικά πτυχία που ζητούνται στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας τόσο από τον Α.Σ.Ε.Π., τον ΕΟΠΠΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο όσο και απ’ όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι εμφανής στην απόλυτη επιτυχία που έχουν οι μαθητές μας. Άλλωστε, εξετάζονται στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, σε έναν χώρο που είναι ήδη εξοικειωμένοι.

Αγγλικά

Στόχος των Αγγλικών στο Γυμνάσιο είναι η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μόνο μέσα από τα μαθήματα και την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου.

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο ξεκινά από το Placement test (Αξιολόγηση επιπέδου) που λαμβάνει χώρα στην έναρξη του σχολικού έτους στην Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές και μαθήτριές μας χωρίζονται σε δύο τμήματα λαμβάνοντας υπόψη εκτός της γραπτής αξιολόγησης το μαθησιακό και γνωστικό υπόβαθρο και τις επιμέρους δεξιότητες. Με τη χρήση διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού στη διάρκεια της διδασκαλίας ο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε ένα θελκτικό περιβάλλον όπου ο μαθητής θα μπορεί να εξοικειωθεί με τη ξένη γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο για να μπορεί ο μαθητής να νιώθει όχι απλώς παθητικός αποδεκτής της γλώσσας αλλά φυσικός ομιλητής.

Ο χωρισμός των τμημάτων υπάρχει καθ’ όλη τη φοίτηση του Γυμνασίου χωρίς να είναι οριστικός. Η όποια μετακίνηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη καθηγητή και μαθητή. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί πως πέρα των διδακτικών προβλεπόμενων ωρών υπάρχει επιπλέον διδασκαλία φροντιστηριακών ωρών την εβδομάδα όπου δίνεται έμφαση στην απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας . Έτσι, δεν είναι αναγκαία ούτε η εγγραφή σε κάποιο εξωτερικό φροντιστήριο ούτε η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας των παιδιών.

Τα πιστοποιητικά στα οποία ο κάθε μαθητής εξετάζεται είναι όλα αναγνωρισμένα από το Υπουργείου παιδείας και τον ΑΣΕΠ. Η επιλογή γίνεται ύστερα από αξιολόγηση του μαθητή σε κάθε τεστ. Ο σκοπός είναι η εξέταση να γίνεται όσο πιο φιλική και προσιτή για τον εξεταζόμενο για αυτό το λόγο το σχολείο είναι και Επίσημο Εξεταστικό κέντρο του Cambridge.

Γαλλικά

Στόχος των Γαλλικών στο Γυμνάσιο είναι η απόκτηση πτυχίων DELF Α2 - Β1.

Μετά την εκμάθηση των πρώτων βασικών εννοιών της γαλλικής γλώσσας κατά την διάρκεια των τεσσάρων χρόνων του Δημοτικού και την απόκτηση στην έκτη δημοτικού του πρώτου πτυχίου DELF PRIM A1, η διδασκαλία συνεχίζεται στο Γυμνάσιο.

Εδώ τα μαθήματα της Γαλλικής Γλώσσας (που γίνονται με εντατικό ρυθμό και με τη χρήση πάντα των νέων τεχνολογιών και των διαδραστικών πινάκων) στοχεύουν στην απόκτηση των πτυχίων DELF Α2 και DELF Β1.

Έτσι, στην A΄ Γυμνασίου, μετά από επιπρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία που γίνεται στο σχολείο μας είναι δυνατή η απόκτηση του πτυχίου DELF A2.

Στην Β΄ Γυμνασίου ξεκινά η προετοιμασία για το πτυχίο DELF B1 που ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή στις εξετάσεις και την απόκτηση του πτυχίου στην Γ΄ Γυμνασίου με ευθύνη του σχολείου.

Γερμανικά

Στόχος των Γερμανικών στο Γυμνάσιο είναι η απόκτηση των πτυχίων Fit in Deutch 2 και Zertifikat B1 του Goethe Institut.

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο αποσκοπεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη και προετοιμασία του μαθητή ώστε να ανταποκριθεί σε μια κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα που καθημερινά γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στο πλαίσιο αυτό έχει εντάξει τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και στις ώρες της ενισχυτικής την εντατική διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας που οδηγεί και στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων, εφόδιο ως γνωστό απαραίτητο στη σημερινή εποχή.
Ως επιβεβαίωση αυτής της προσπάθειας έρχεται η απόκτηση των πτυχίων της Γερμανικής Γλώσσας και συγκεκριμένα στην Α’ Γυμνασίου οι μαθητές παίρνουν το Fit in Deutsch 2 και στη Γ’ Γυμνασίου το Zertifikat B1 του Goethe Institut.

Club Ρωσικής Γλώσσας

Η εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας ως εφόδιο για το μέλλον

Η ρώσικη γλώσσα κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς στην Ελλάδα (τουριστικός, βιομηχανικός, οικονομικός και εκπαιδευτικός τομέας) και η γνώση της θεωρείται προαπαιτούμενο στην εύρεση εργασίας. Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο αφουγκραζόμενο τις απαιτήσεις της νέας εποχής δημιούργησε τμήμα εκμάθησης της ρώσικης γλώσσας και λογοτεχνίας που πραγματοποιείται 2 ώρες την εβδομάδα ως μάθημα επιλογής. Τα τμήματα χωρίζονται σε αρχαρίων και προχωρημένων, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης των μαθητών, και τα μαθήματα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσα στο σχολείο χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι η πρώτη επαφή, η γνωριμία και η σταδιακή εξοικίωση των μαθητών με την ρώσικη γλώσσα που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας αποκλειστικα μέσω του σχολείου. Οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να διδαχθούν και να μάθουν να επικοινωνούν σε αυτήν τη γλώσσα ενώ, αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχει ειδική μέριμνα για τους ρωσόφωνους μαθητές οι οποίοι γνωρίζουν τη γλώσσα σε προφορικό επίπεδο και θέλουν να την εξελίξουν γραμματικά και συντακτικά. Παράλληλα, οργανώνονται ποικίλες διαπολιτισμικές δράσεις σε συνεργασία με φορείς της Ρωσίας στην Ελλάδα, όπως το Ρώσικο Προξενείο, αλλά και με ρωσόφωνα σχολεία του εξωτερικού. Η «δύσκολη» και άγνωστη για πολλούς ρώσικη γλώσσα αποτελεί για τους μαθητές μας ακόμα ένα εργαλείο με το οποίο το σχολείο τους εφοδιάζει για την ενήλικη ζωή τους.

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο είναι από τα ελάχιστα σχολεία στη χώρα, αν όχι το μοναδικό, που έχει εντάξει τη ρωσική γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών του.