Λύκειο

Φιλοσοφία

Στόχοι και σκοποί της Λυκειακής εκπαίδευσης.

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς στη Θεσσαλονίκη. Με αγάπη για τον μαθητή θέτει οργανωμένους στόχους στην εκπαίδευση. Έμπρακτα επιδιώκει οι μαθητές :

 • να μεγιστοποιήσουν όλες τις ικανότητές τους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό περιβάλλον.
 • να αποκτήσουν την αγάπη και το ενδιαφέρον για τη γνώση.
 • να αποκτήσουν τη συλλογιστική ικανότητα για να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
 • να αποκτήσουν συνέπεια, υπευθυνότητα και αυτογνωσία.
 • να γίνουν άτομα με ηθικές αξίες και αυτοπειθαρχούμενο.

Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο επεκτείνεται πέρα από μορφωτικό πεδίο. Οι μαθητές στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο μαθαίνουν:

 • να κοινωνικοποιούνται.
 • να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
 • να συνεργάζονται.
 • να αγαπούν το διάλογο.
 • να κάνουν την επικοινωνία τους με τους άλλους εύκολη, χρήσιμη και ευχάριστη.

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο είναι να καλλιεργήσει στους μαθητές του την πολιτιστική κληρονομιά. Γι’ αυτό το λόγο οι μαθητές στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο μαθαίνουν:

 • την ελληνική γλώσσα, τη δομή και τη λογική της, την αρμονία και την ομορφιά της.
 • την ιστορία του τόπου τους και τα πολιτιστικά επιτεύγματα των προγόνων τους.
 • την καλλιτεχνική παράδοση, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες.

Μάλιστα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης του Λυκείου ξεχωριστά. Έτσι, στην Α’ Λυκείου δίνεται βαρύτητα στις συμμετοχές σε πανελλήνιες και πανευρωπαϊκές δράσεις που προωθούν τη συνεργασία και το διάλογο. Στη Β’ τάξη δίνεται έμφαση στα μαθήματα βαρύτητας ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο μαθητής και η εκπαίδευση εστιάζει στις κλίσεις και τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Στη Γ’ Λυκείου εφαρμόζεται ένα διευρυμένο πρόγραμμα με έμφαση στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που συμπεριλαμβάνει εξετάσεις προσομοίωσης κατά το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων, εξατομικευμένη και ενισχυτική διδασκαλία, αναπλήρωση μαθημάτων σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας, ψυχολογική υποστήριξη για το άγχος των εξετάσεων και όχι μόνο, ενώ οργανώνονται τακτικά ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Έτσι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ αναδεικνύεται ως ένα σχολείο που ξεχωρίζει και επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και εργάζεται για τη μελλοντική του πρόοδο και επιτυχία.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και σωστή προετοιμασία για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθεί το Αριστοτέλειο Κολλέγιο στο Λύκειο σκοπό έχει να συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, στην καλλιέργεια της φαντασίας και του δημιουργικού του πνεύματος του καθώς και των διανοητικών και σωματικών του ικανοτήτων  δίνοντας βάση πάντα στις ατομικές δεξιότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Βεβαίως, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας ως προς τις ικανότητες και τις γνώσεις που επιβάλλεται να αποκτούν οι μαθητές και οι ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις των εξετάσεων δημιούργησαν στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο την ανάγκη να ανταποκριθεί σε αυτές τις ιδιαιτερότητες.

Γι’ αυτό και στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο:

 • εφαρμόζεται ένα διευρυμένο πρόγραμμα με έμφαση στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.
 • οι μαθητές γράφουν  κάθε εβδομάδα διαγωνίσματα και διαγνωστικά τεστ για την αφομοίωση του μαθήματος και για τον καλύτερο έλεγχο των γνώσεων τους.
 • πραγματοποιούνται  εξετάσεις προσομοίωσης που ακολουθούν τα πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
 • οι μαθητές έχουν την υποστήριξη των καθηγητών με εξατομικευμένη διδασκαλία, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως την εξεταζόμενη ύλη.
 • υπάρχει πρόγραμμα αναπλήρωσης των μαθημάτων που οι μαθητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν λόγω δικαιολογημένης απουσίας τους από το σχολείο.
 • δίνεται η ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη στους μαθητές και στις οικογένειές τους ώστε να συνεχίσουν το έργο τους απρόσκοπτα, οργανωμένα και δημιουργικά.

Ενισχυτική Διδασκαλία

Φροντιστηριακά εξατομικευμένα μαθήματα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας εφαρμόζεται στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο σε μία προσπάθεια να βοηθήσει τους μαθητές του να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα και να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις ανάγκες των εξετάσεων.

Στο πρόγραμμα της εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου που επιθυμούν είτε να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα και να καλύψουν τις αδυναμίες τους στη διαδικασία της μάθησης είτε να αναπληρώσουν χαμένα μάθηματα λόγω κάποιας δικαιολογημένης απουσίας από την τάξη. Η ενισχυτική διδασκαλία ακόμα εφαρμόζεται και σε περίπτωση συμμετοχής των μαθητών στις διαγωνιστικές εκδηλώσεις και καινοτόμες δράσεις σε πανελλαδικό ή πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου η ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί μία επιπρόσθετη βοήθεια, για να απαλλαγούν από τα πολύωρα φροντιστήρια, που κουράζουν πολλές φορές τον μαθητή και δεν τον βοηθούν να βελτιώσει την απόδοσή του, όπως θα προσδοκούσαν.

Προετοιμασία για Σπουδές στο Εξωτερικό

Εξατομικευμένη προετοιμασία για μαθητές με διαφορετικούς στόχους.

Στο Λύκειο δίνεται η δυνατότητα προετοιμασίας για εισαγωγή του μαθητή σε Αγγλόφωνο πανεπιστήμιου του Εξωτερικού. Το σχολείο και οι καθηγητές του είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν τον μαθητή βήμα –βήμα σε όλη τη διαδικασία για την εγγραφή και εισαγωγή του.

Συγκεκριμένα, στο σχολείο μας υπάρχει ειδικά καταρτισμένο προσωπικό όσον αφορά τις απαιτήσεις των εξετάσεων I.E.L.T.S., S.A.T. & T.O.E.F.L. Ταυτόχρονα, παρέχεται υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο όπως παροχή συστατικών επιστολών και σύνταξη του φακέλου φοίτησης.

espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο