Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Οι ραγδαίες αλλαγές στον εργασιακό χώρο, τόσο σε κλίμακα  κράτους, όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθιστούν το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού απόλυτης προτεραιότητας για το σχολείο μας.

Η έγκυρη και έγκριτη επαγγελματική πληροφόρηση των μαθητών μας από τους καθ’ ύλην αρμοδίους, η άμεση επικοινωνία τους με ανθρώπους που αγωνίζονται στον στίβο της ζωής και μπορούν να δώσουν ρεαλιστική εικόνα της εξωσχολικής πραγματικότητας, διευρύνει τις προοπτικές των επιλογών τους.

Γι’ αυτό τον λόγο σημαντικές δραστηριότητες της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας  του κολλεγίου μας είναι και η διοργάνωση ημερίδων Επαγγελματικού Προσανατολισμού που έχουν ως στόχο να πληροφορήσουν τους μαθητές μας για τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν και να εντοπίσουν νέους τομείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι και η χορήγηση του γνωστού Τεστ Επαγγελματικού  Προσανατολισμού Career Gate Test K.17, προκειμένου να διευκολύνουμε την καθοδήγηση των μαθητών του Λυκείου στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Αδιαμφισβήτητα οι επαγγελματικές επιλογές αποτελούν κυρίαρχης σημασίας αποφάσεις που προκαθορίζουν το μέλλον κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτό πρέπει να παίρνονται με σύνεση, περισκεψία και αυτογνωσία.

Ημέρα Σταδιοδρομίας

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι ένα μάθημα, το οποίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου μέσα στο συνεχές μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης, διοργανώνει κάθε χρόνο την «Ημέρα Σταδιοδρομίας», σε μία προσπάθεια να γνωρίσουν από κοντά οι μαθητές μας ποικίλα επαγγέλματα.

Προσκαλούνται εκλεκτοί κατά κλάδους επιστήμονες-επαγγελματίες και ο γενικότερος στόχος της εκδήλωσης είναι η υπεύθυνη εκπαιδευτική και επαγγελματική ενημέρωση των μαθητών από έγκυρες πηγές.
Ο ρόλος της πληροφόρησης είναι πολύ σημαντικός στο στάδιο της μετάβασης από τη σχολική ζωή προς τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς οι μαθητές, μόνο μέσω της πληροφόρησης, αποκτούν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους.

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

«Το μέλλον ανήκει σε όσους το προετοιμάζουν»

Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο έχει στη διάθεσή του το ευρέως γνωστό Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Career Gate Test K.17 Plus, προκειμένου να διευκολύνει την καθοδήγηση των μαθητών του Λυκείου στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χαρτογραφεί την προσωπικότητα και καταγράφει με ακρίβεια τις πραγματικές κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε ένα μαθητή, επισημαίνοντας το βαθμό αυτοεικόνας, αποφασιστικότητας και συνέπειας, ενώ εμπεριέχει ενσωματωμένο έλεγχο ειλικρίνειας των απαντήσεων. Επίσης, επισημαίνονται ποια από τα επαγγέλματα αυτά έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εργασίας, καθώς και οι διέξοδοί τους σε άλλες ειδικότητες.

Το τεστ έχει σταθμιστεί και δοκιμαστεί με επιτυχία στην πράξη επί σειρά ετών. Στηρίζεται σε αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες συμβουλευτικής-επαγγελματικού προσανατολισμού και ειδικότερα σε αυτή του John Holland, καθώς και σε πολυετείς έρευνες και πρωτότυπες όσο και δοκιμασμένες θεωρήσεις επιστημονικής ομάδας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Θεόδωρου Κατσανέβα, Ph.D.( L.S.E.), M.A. (Warwick).

Στο σχολείο μας το τεστ χορηγείται υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κολλεγίου μας την κ. Κυριακή Μηλούση, Συμβουλευτική Ψυχολόγο.

Αδιαμφισβήτητα, οι επαγγελματικές επιλογές αποτελούν κυρίαρχης σημασίας αποφάσεις που προκαθορίζουν το μέλλον κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτό πρέπει να παίρνονται με σύνεση, περίσκεψη και αυτογνωσία.

Αυτοματοποιημένο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Το Career Gate Test Κ.17 Plus, είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που διεκπεραιώνεται με εύκολο και φιλικό τρόπο μέσω ερωτηματολογίου σε υπολογιστή. Το λογισμικό του συστήματος εκδίδει αυτόματα μια προσωπική έκθεση για κάθε χρήστη που απαντά στο ερωτηματολόγιο, με τη μορφή καλαίσθητου μικρού βιβλίου 50-60 σελίδων σε σχήμα Α4, με έγχρωμα ιστογράμματα, πίνακες και επεξηγηματικά συνοδευτικά κείμενα. Στην εξατομικευμένη αυτή έκθεση, προσδιορίζονται ομάδες επαγγελμάτων και επιμέρους επαγγέλματα που ταιριάζουν στο χρήστη σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης: α) σε ανώτερη, ανώτατη ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Α.Ε.) και β) σε μέση ή επαγγελματική εκπαίδευση (Ε.Ε.). Επίσης, επισημαίνονται οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εργασίας, καθώς και οι διέξοδοί τους σε άλλες ειδικότητες. Παράλληλα, χαρτογραφείται η προσωπικότητα του χρήστη όπως διασπείρεται στους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland, καταγράφονται οι βαθμοί αυτοεικόνας, αποφασιστικότητας και συνέπειας, ενώ εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας.

Η χορήγηση του τεστ διαρκεί μισή ώρα περίπου. Το βασικό ερωτηματολόγιο περιέχει 315 ερωτήσεις ενδιαφερόντων όπως λ.χ. «θα σε ενδιέφερε να μάθεις πώς λειτουργεί μια ηλεκτρική μηχανή;», «θα σου άρεσε να διδάσκεις σε παιδιά;», «θα σου άρεσε να φωτογραφίσεις ένα τοπίο;». Περιλαμβάνει επίσης, 42 ερωτήσεις καταστάσεων του τύπου «επιμένω στην άποψή μου», ή «δεν ενοχλούμαι εύκολα», όπου ο χρήστης καλείται να απαντήσει αν του ταιριάζουν ή όχι κατά περίπτωση. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο και ύστερα από αυτόματη επεξεργασία μέσω του λογισμικού του συστήματος, τα συμπεράσματα, τυπώνονται στην εξατομικευμένη έκθεση.

Η καρδιά του τεστ είναι η ομαδοποίηση των επαγγελμάτων σε 17 μεγάλες ομάδες και υποομάδες επαγγελμάτων (Ταξινόμηση Κ.17), η οποία στηρίζεται σε ένα σύγχρονο και ισορροπημένο μείγμα οικονομικών, ψυχομετρικών και εκπαιδευτικών δεδομένων. Τα επαγγέλματα που περιέχονται στο τεστ, η ομαδοποίηση και η ονοματολογία τους, προέρχονται από πολυσχιδή διερεύνηση του περιεχομένου τους και της θέσης που καταλαμβάνουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η γενικότερη φιλοσοφία του τεστ, συνδυάζει την επιστημονική προσέγγιση, την αξιοπιστία και εγκυρότητα, με την ταχύτητα και τη φιλικότητα στη διεκπεραίωσή του, ενώ η εξατομικευμένη έκθεση, με τα προσεκτικά επιλεγμένα κείμενα, είναι εύκολα κατανοητή από το χρήστη και παράλληλα παρέχει πλούσια επιπλέον δεδομένα στο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το Career Gate Test Κ.17 Plus και τα άλλα τεστ της κεντρικής επιστημονικής του ομάδας, χορηγούνται μέσα από διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και το Υπουργείο Εργασίας, έχουν προκρίνει το τεστ, ύστερα από διεθνείς διαγωνισμούς, και το διαθέτουν στα σχολεία και στους ανέργους, αντίστοιχα. Στην Τουρκία χορηγείται μέσω μεγάλου δικτύου φροντιστηρίων, ενώ παράλληλα προωθείται και σε άλλες χώρες.

Η επιστημονική ομάδα του C.G.T. καταρτίζει επίσης διάφορα αυτοματοποιημένα τεστ προσωπικότητας, επιλογής σπουδών, ικανοτήτων-δεξιοτήτων, καθώς και ειδικές εκδόσεις για διάφορες χώρες και κατηγορίες του πληθυσμού, για μαθητές τεχνικής εκπαίδευσης, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, για ενηλίκους, για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Παράλληλα, αναπτύσσει πρωτότυπη διεθνώς τεχνογνωσία, ανανεώνει και εμπλουτίζει συνεχώς τις σχετικές έρευνες, παράγει και δημοσιοποιεί αναλύσεις, μονογραφίες, βιβλία και επιστημονικά άρθρα και οργανώνει ή συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

career

espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο