Νηπιαγωγείο

Μεθοδολογία

H οικογενειακή θαλπωρή που αξίζει για το παιδί σας στην πρώτη του προσπάθεια για κοινωνικοποίηση.

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί μια βασική βαθμίδα της εκπαίδευσης και φέρνει το παιδί σε μια πρώτη επαφή με την κοινωνία, στοιχείο βασικό για τη μετέπειτα ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού. Το παιδί σας θα βρει στο νηπιαγωγείο μας την οικογενειακή ζεστασιά που χρειάζεται, την εμπιστοσύνη, την αγάπη, το σεβασμό και την ασφάλεια.

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας είναι δομημένο έτσι ώστε:

 • Να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών.
 • Να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζονται με το παιχνίδι, το θέατρο, το χορό, την κίνηση, τη μουσική, τις τέχνες και τις κατασκευές.
 • Να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές γνώσης, την επιλογή και χρήση ποικίλου υλικού, την προσέγγιση διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρόπους.
 • Να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά.

Εφαρμόζουμε σύγχρονα προγράμματα που αποσκοπούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες στη γνώση μέσα από τα σχέδια εργασίας (project) και παράλληλα αποσκοπούν στην καλλιέργεια της συνεργατικής και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης με ανάπτυξη παράλληλα της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης του μαθητή. Αγγίζονται θέματα όπως αγωγή υγείας, κυκλοφοριακή, αισθητική και περιβαλλοντική αγωγή, τεχνολογία, πολιτισμός και λογοτεχνία. Γι’ αυτό το σκοπό πραγματοποιούμε πολλές βιωματικές επισκέψεις σε ανάλογους χώρους, όπως μνημεία της πόλης μας, μουσεία και τόπους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες στα εποπτικά μέσα: αίθουσα προβολών εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα (dvd player, projector, interactive white board) και αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Σ’ αυτό μας το έργο δεν αφήνουμε τους γονείς απ’ έξω. Οι νηπιαγωγοί μας καταγράφουν συστηματικά στοιχεία που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδό τους και εξετάζουν τα δείγματα των εργασιών τους. Οι συχνές επαφές με τους γονείς αναπτύσσουν ουσιαστική συνεργασία έτσι ώστε να επιτύχουμε μαζί τα καλύτερα αποτελέσματα στην πρόοδο του παιδιού σας.

Ημερήσιο Πρόγραμμα Νηπίων

Οι καθημερινές μας δραστηριότητες καλύπτουν το πλήρες φάσμα της διάπλασης ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου.

Το ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας ξεκινάει με τις αυθόρμητες (ελεύθερες) δραστηριότητες. Το ελεύθερο παιχνίδι, είτε ατομικό είτε ομαδικά σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές και υπαίθριους χώρους, επιτρέπει στα παιδιά να ανακαλύπτουν, να χρησιμοποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται έτσι ώστε να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά.

Στη συνέχεια υπάρχουν οι οργανωμένες δραστηριότητες που αποβλέπουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων αλλά και στην κάλυψη των ενδιαφερόντων των παιδιών που προκύπτουν από τις ελεύθερες δραστηριότητες:

 • Λόγος
 • Θετική Σκέψη
 • Αγγλικά
 • Πληροφορική
 • Μουσική
 • Kαλλιτεχνική Έκφραση

Μιλάω

Κατακτώ τον προφορικό λόγο και εξοικειώνομαι με τον γραπτό λόγο.

Η ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου στο Νηπιαγωγείο του Αριστοτελείου Κολλεγίου αποτελεί κομβικό μας στόχο.

Για την ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας τα παιδιά ενθαρρύνονται να διηγούνται, να περιγράφουν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να επιχειρηματολογούν ώστε να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο. Έρχονται αβίαστα σε επαφή με βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, επιγραφές, ώστε να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές του γραπτού λόγου, να μαθαίνουν να διαβάζουν και να κατανοούν απλά κείμενα, να απομνημονεύουν μικρά κείμενα, να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της τάξης και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου. Εξοικειώνονται με το λογοτεχνικό λόγο, τι σημαίνει ποίημα, ομοιοκαταληξία, πεζό κείμενο, συγγραφέας και ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει.

Επιδιώκουμε επίσης και την ανάπτυξη της γραφής και της γραπτής έκφρασης: Τα παιδιά, χωρισμένα σε μικρές ομάδες στο Πλαίσιο ελκυστικών δραστηριοτήτων, προετοιμάζονται και μαθαίνουν την πρώτη γραφή. Χρησιμοποιούμε πλούσια εποπτικά μέσα όπως πίνακες αναφοράς αντίστοιχους με τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες (πίνακες αναφοράς με τα ονόματα ζώων, τις ημέρες της εβδομάδας, τα χρώματα, ευχετήριες κάρτες και άλλα). Τα παιδιά παροτρύνονται να γράφουν και να παράγουν δικά τους κείμενα. Μέσα από γλωσσικά παιχνίδια συνειδητοποιούν τους φθόγγους της ελληνικής γλώσσας και τα γράμματα που τους αντιστοιχούν. Με μεθοδικό τρόπο οδηγούνται στην ορθή γραφή (από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω, τα διαστήματα που χωρίζουν τις λέξεις). Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να διαβάζουν απλές λέξεις, ώστε έτοιμα πλέον να εισέλθουν στην Α’ Δημοτικού.

Σκέφτομαι

Γίνομαι σκεπτόμενος άνθρωπος γνωρίζοντας τον κόσμο γύρω μου.

Η ανάπτυξη της θετικής σκέψης, μέσω της εξοικείωσης με τα μαθηματικά και της επαφής με το φυσικό κόσμο σε μικρή ηλικία, καλλιεργεί στα παιδιά σας τη χρήση της λογικής και ικανοποιεί την έμφυτη περιέργειά τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Μέσα από δραστηριότητες που έχουν το στοιχείο του παιχνιδιού και με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις τα παιδιά μαθαίνουν:

 • ανάγνωση, γραφή και διάταξη των αριθμών από το 1 μέχρι το 10 μαζί με τα τακτικά αριθμητικά
 • να κάνουν συγκρίσεις και απεικονίσεις, ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχίσεις, μετρήσεις(μήκος, μάζα, χωρητικότητα, χρήμα), διατάξεις συνόλων.
 • να έρχονται σε επαφή με μαθηματικές έννοιες (ιδιότητες, σχέσεις, αριθμοί, διαδικασίες και σύμβολα).
 • να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις, να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις και να αναπαράγουν σχήματα, να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν απλά στερεά και ευθύγραμμα σχήματα.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης με ατομική δραστηριοποίηση και επεξεργασία.

Τα παιδιά βιώνουν και εξερευνούν τον φυσικό και τεχνικό κόσμο μέσα σε ένα ελκυστικό περιβάλλον και προσεγγίζουν έννοιες των φυσικών επιστημών. Παρατηρούν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς και παρακολουθούν την εξέλιξή τους.

Παίζουν με το νερό, το χώμα και μαθαίνουν για τα χαρακτηριστικά του φυσικού μας κόσμου, μαθαίνουν για τον καιρό, τα καιρικά φαινόμενα και την επίδρασή τους στο περιβάλλον, αναπτύσσουν τις πρώτες ιδέες τους γύρω από τα σύμβολα και τους χάρτες, πώς δηλαδή είναι χρήσιμα στην καθημερινή μας ζωή (για παράδειγμα οι φωτεινοί σηματοδότες στο δρόμο).

Προσεγγίζουν και μελετούν ιστορικά θέματα και προϊόντα του πολιτισμού με επισκέψεις σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους.

Μαθαίνω Αγγλικά

Μαθαίνω αγγλικά μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες με τα πιο σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.

Το σχολείο μας δίνει έμφαση στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Γι’ αυτό το λόγο τα Αγγλικά ξεκινούν από τα προνήπια με συγκεκριμένο πολύωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μικρές ηλικίες (που στο σχολείο μας ήδη εισάγεται από τον Παιδικό Σταθμό) έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στη μετέπειτα ανάπτυξη ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με έρευνες γλωσσολόγων και παιδοψυχολόγων του πανεπιστημίου Cornell, η εκμάθηση ξένης γλώσσας σε προσχολική ηλικία βοηθά στην ικανότητά του για συγκέντρωση ακόμη κι όταν υπάρχουν ερεθίσματα που μπορεί να τους διασπάσουν την προσοχή. Μ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά γίνονται καλύτερα στην επίτευξη στόχων είτε μαθησιακών είτε πάσης φύσεως. Επίσης, η εκμάθηση ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία συνδέεται και με υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητικής ζωής.

Για να είναι αποτελεσματική όμως η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σ’ αυτές τις ηλικίες χρειάζεται ειδική προσέγγιση. Για το λόγο αυτό στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο η υπεύθυνη δασκάλα εισάγει τα παιδιά στην έννοια της ξένης γλώσσας χρησιμοποιώντας πολλά οπτικοακουστικά μέσα (όπως βίντεο, κασέτες και ειδικά επιλεγμένα βιβλία εργασιών pre-junior) πάντα μέσα από δραστηριότητες που έχουν σαν βάση το παιχνίδι, τη σωματική έκφραση και το τραγούδι.

Χειρίζομαι τον Υπολογιστή

Ανοίγω το πρώτο μου παράθυρο στον νέο κόσμο της πληροφορίας.

Σκοπός μας στην Πληροφορική είναι να εξοικειωθούν τα νήπια με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τις διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας.

Τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παίζουν και συνθέτουν με τα σχήματα. Χρησιμοποιούν εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης, ακούν και παίζουν με τους ήχους. Παράλληλα, μέσα από προγράμματα ειδικά για την προσχολική ηλικία ασκούνται στην πρώτη ανάγνωση και την αριθμητική. Το εξειδικευμένο για τους υπολογιστές προσωπικό μας ξεναγεί τα παιδιά σε επιλεγμένους τόπους του διαδικτύου.

Παίζω Μουσική

Παίζω μουσική και παίζω με τη μουσική.

H μουσική αγωγή συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των νοητικών και ψυχικών ιδιοτήτων του ανθρώπου και οδηγεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Η μουσικός μας (ειδικευμένη στη διδασκαλία της μουσικής σε μικρά παιδιά) οργανώνει το πρόγραμμα με ποικίλα μουσικά παιχνίδια με σκοπό την κατανόηση των λειτουργιών της μουσικής (ηχόχρωμα, ένταση, τονικό ύψος, ρυθμός, ενορχήστρωση) και την ανάπτυξη του μουσικού αισθητηρίου και της δημιουργικότητας των παιδιών. Με αυτόν τρόπο τα νήπια χαίρονται και απολαμβάνουν να παράγουν τα ίδια μουσική είτε με τη φωνή τους είτε με τη χρήση απλών μουσικών οργάνων όπως κρουστά τύπου ΟRFF.

Συγκεκριμένα, το μάθημα της μουσικής περιλαμβάνει:

 • τραγούδι
 • παίξιμο μουσικών οργάνων
 • σωματική κίνηση και έκφραση
 • μουσικά παιχνίδια
 • ενεργητική ακρόαση μουσικού έργου
 • μουσικές κατασκευές
 • μουσικά σύνολα

Ζωγραφίζω και Εκφράζομαι

Γνωρίζω την τέχνη μέσα απ’ τη ζωγραφική και το θέατρο.

Η γνωριμία του κόσμου μέσα από την τέχνη έχει αναγνωρισθεί από τους παιδαγωγούς ως βασικός τρόπος διαπαιδαγώγησης του ατόμου.

H καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών και η καλλιέργειά της από τη νηπιακή ηλικία κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μία εκπαίδευση υψηλής και πολύ υψηλής ποιότητας και είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθούν πραγματικά ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Γι’ αυτό και στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εικαστικά και την ενασχόληση των παιδιών με το θέατρο.

Tο εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές ώρες εικαστικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα ώρα ζωγραφικής με ειδική δασκάλα καλλιτεχνικών, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις τεχνικές της ζωγραφικής και την ιστορία της τέχνης με στόχο:

 • να έρθει το παιδί σε επαφή με τα έργα τέχνης και ην καλλιτεχνική δημιουργία.
 • να εκφράσει τις ιδέες του με διαφορετικά μέσα και τρόπους με τη χρήση υλικών και διάφορων τεχνικών.
 • να αναπτύξει τη φαντασία του και η δημιουργικότητα του.
 • να διακρίνει το ωραίο στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης.

Για τις εικαστικές δραστηριότητες χρησιμοποιούμε υλικά όπως χαρτόνι, νερομπογιές, παστέλ, μαρκαδόρους, πηλό, ζυμάρι, πλαστελίνη, φυτικά υλικά και ανακυκλώσιμα.

Παράλληλα με το μάθημα των εικαστικών, τα παιδιά ασχολούνται και με το θέατρο. Μέσα από τη θεατρική αγωγή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να παίρνουν κοινές αποφάσεις και ανακαλύπτουν τις ξεχωριστές ικανότητες και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Γι’ αυτό τα παιδιά παροτρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές θεατρικές δραστηριότητες ανεβάζοντας τις δικές τους παραστάσεις. Παρακολουθούν επίσης κουκλοθέατρο, θεάτρο σκιών, καθώς και επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις.

Αθλούμαι

Μαθαίνω να ελέγχω το σώμα μου, γυμνάζομαι, χορεύω, παίζω ομαδικά αθλήματα.

Οι δραστηριότητες του νηπιαγωγείου μας είναι δομημένες έτσι ώστε να ικανοποιούν την κίνηση που είναι μια έμφυτη και βασική ανάγκη του νηπίου.

Συγκεκριμένα το παιδί:

 • Kατανοεί και συνειδητοποιεί το σωματικό του σχήμα γεγονός που του προσφέρει τις προϋποθέσεις για να προσεγγίσει ευνοϊκά tη διαδικασία της ανάγνωσης.
 • Κατακτά την αμφιπλευρικότητα (δεξιά – αριστερά) και τον προσανατολισμό στο χώρο (πάνω – κάτω, μπροστά – πίσω) που θα βοηθήσει στη διαδικασία της γραφής.
 • Μαθαίνει να ελέγχει το σώμα του με δραστηριότητες διαφοροποίησης και συντονισμού των κινήσεων των μελών του.
 • Συμμετέχει σε δραστηριότητες που βοηθούν την ανάπτυξη του μυϊκού τόνου της αναπνοής, της χαλάρωσης και της καλής στάσης του σώματος.

Οι δραστηριότητές μας, που περιλαμβάνουν υλικά όπως μπάλες, μπαλόνια και υφάσματα, βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα: δηλαδή να χρησιμοποιούν τα χέρια τους με επιδεξιότητα επιτυγχάνοντας συντονισμό οπτικοκινητικής αντίληψης.

Μέσα από τις ψυχοκινητικές δραστηριότητες όπως είναι τα ομαδικά παιχνίδια έρχεται σε επαφή με τα άλλα παιδιά, επικοινωνεί, συνεργάζεται, γίνεται ενεργό μέλος της ομάδας και αποκτά σωστές κοινωνικο-συναισθηματικές σχέσεις με τα άλλα παιδιά. Αποκτά θάρρος, αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, σεβασμό στους κανόνες. Προάγεται η δημιουργικότητα και αναπτύσσεται η φαντασία του: για παράδειγμα, ένα στεφάνι μπορεί να γίνει λίμνη ή τούνελ. Αποκτά αίσθηση ασφάλειας και άνεσης στις κινήσεις του.

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας συγκαταλέγονται αρκετές ώρες γυμναστικής στο ειδικά εξοπλισμένο γυμναστήριο του σχολείου μας. Τα παιδιά συμμετέχουν σε προγράμματα ποδοσφαίρου, τένις, γυμναστικής, χορού και μπαλέτου.