Η Φιλοσοφία Μας

Μέθοδος

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί μια βασική βαθμίδα της εκπαίδευσης και φέρνει το παιδί σε μια πρώτη επαφή με την κοινωνία, στοιχείο βασικό για τη μετέπειτα ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού. Το παιδί σας θα βρει στο νηπιαγωγείο μας την οικογενειακή ζεστασιά που χρειάζεται, την εμπιστοσύνη, την αγάπη, το σεβασμό και την ασφάλεια.

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας είναι δομημένο έτσι ώστε:

  • Να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών.
  • Να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζονται με το παιχνίδι, το θέατρο, το χορό, την κίνηση, τη μουσική, τις τέχνες και τις κατασκευές.
  • Να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές γνώσης, την επιλογή και χρήση ποικίλου υλικού, την προσέγγιση διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρόπους.
  • Να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά.


Πρόγραμμα

Καθημερινές δραστηριότητες που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της διάπλασης ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου

Το ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας ξεκινάει με τις αυθόρμητες (ελεύθερες) δραστηριότητες. Το ελεύθερο παιχνίδι, είτε ατομικό είτε ομαδικά σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές και υπαίθριους χώρους, επιτρέπει στα παιδιά να ανακαλύπτουν, να χρησιμοποιούν δημιουργικά υλικά και μέσα, να πειραματίζονται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται έτσι ώστε να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά.

Στη συνέχεια υπάρχουν οι οργανωμένες δραστηριότητες που αποβλέπουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων αλλά και στην κάλυψη των ενδιαφερόντων των παιδιών που προκύπτουν από τις ελεύθερες δραστηριότητες

Μιλάω

Κατακτώ τον προφορικό λόγο και εξοικειώνομαι με τον γραπτό λόγο.

Λόγος

Γραπτός και προφορικός

Η ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου στο Νηπιαγωγείο του Αριστοτελείου Κολλεγίου αποτελεί κομβικό μας στόχο.

Περισσότερα…

Σκέφτομαι

Γίνομαι σκεπτόμενος άνθρωπος γνωρίζοντας τον κόσμο γύρω μου.

Θετική Σκέψη

Εξοικείωση με τα Μαθηματικά και το Φυσικό Κόσμο.

Η ανάπτυξη της θετικής σκέψης, μέσω της εξοικείωσης με τα μαθηματικά και της επαφής με το φυσικό κόσμο σε μικρή ηλικία, καλλιεργεί στα παιδιά σας τη χρήση της λογικής και ικανοποιεί την έμφυτη περιέργειά τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Περισσότερα…

Μαθαίνω Αγγλικά

Μαθαίνω αγγλικά μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες με τα πιο σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.

Learning my ABC's

Playful introduction to the English Language specially designed for preschool children

Το σχολείο μας δίνει έμφαση στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Γι’ αυτό το λόγο τα Αγγλικά ξεκινούν από τα προνήπια με συγκεκριμένο πολύωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Περισσότερα…

Χειρίζομαι τον Υπολογιστή

Ανοίγω το πρώτο μου παράθυρο στον νέο κόσμο της πληροφορίας

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Τα πρώτα βήματα σ' έναν ψηφιακό κόσμο με απόλυτη ασφάλεια

Σκοπός μας στην Πληροφορική είναι να εξοικειωθούν τα νήπια με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τις διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας.

Περισσότερα…

Παίζω Μουσική

Παίζω μουσική και παίζω με τη μουσική

Μουσική Προπαιδεία

Μουσικά παιχνίδια που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα

H μουσική αγωγή συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των νοητικών και ψυχικών ιδιοτήτων του ανθρώπου και οδηγεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Περισσότερα…

Ζωγραφίζω και Εκφράζομαι

Γνωρίζω την τέχνη μέσα απ’ τη ζωγραφική και το θέατρο

Εικαστικά και Θέατρο

Γνωριμία του κόσμου μέσα από την τέχνη

Η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών δημιουργεί ολοκληρωμένους ανθρώπους.

Περισσότερα…

Aθλούμαι

Μαθαίνω να ελέγχω το σώμα μου, γυμνάζομαι, χορεύω, παίζω ομαδικά αθλήματα

Φυσική Αγωγή

Ψυχοκινητικές Δραστηριότητες και Ομαδικά Παιχνίδια

Οι δραστηριότητές μας, που περιλαμβάνουν υλικά όπως μπάλες, μπαλόνια και υφάσματα, βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα: δηλαδή να χρησιμοποιούν τα χέρια τους με επιδεξιότητα επιτυγχάνοντας συντονισμό οπτικοκινητικής αντίληψης.

Περισσότερα…

espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο