Συμβουλευτική Υπηρεσία psychology Κεντρικός στόχος του σχολείου μας είναι να ενδυναμώσουμε την προσωπικότητα των μαθητών μας, ώστε να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες, που θα τους βοηθήσουν να προσανατολιστούν σε θετικές αξίες και να επιλέξουν υγιείς στάσεις ζωής.

Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υπηρεσίας
Μηλούση Κυριακή, Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Στόχοι Συμβουλευτικής

Η κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται στο χώρο του σχολείου. Η βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς, ανάμεσα σε σχολείο και οικογένεια και σε παιδιά μεταξύ τους.

Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Αυτογνωσία - Ανάπτυξη Αυτοεκτίμισης
 • Αναγνώριση, Έκφραση Συναισθημάτων
 • Διαχείριση Άγχους, Θυμού, Φόβου, Ντροπής
Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
 • Βελτίωση Σχέσεων με Οικογένεια, Σχολείο, Φίλους
 • Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
Μαθησιακές Δεξιότητες
 • Οργάνωση Μελέτης
 • Διαχείριση Χρόνου
 • Εκμάθηση Λήψης Αποφάσεων
 • Ενίσχυση Κινήτρου Μάθησης
Συναισθηματική Νοημοσύνη Διαπροσωπικές Σχέσεις Μαθησιακές Δεξιότητες

Υπηρεσίες

Παρέχουμε στους μαθητές μας ευκαιρίες για προσωπική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση, τη συμπεριφορά και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη

Συμβουλευτική Γονέων

Ενθάρρυνση και στήριξη των γονιών στην προσπάθεια τους για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανάπτυξης, συμπεριφοράς, νέων τρόπων επικοινωνίας και αντιμετώπισης συγκρούσεων στην οικογένεια.

Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών

Ατομική διερεύνηση των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του κάθε μαθητή. Ενημέρωση για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά παιδικής και εφηβικής ηλικίας, εντοπισμός δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς, αποτελεσματική διαχείριση της τάξης.

Συμβουλευτική στην Τάξη

Βιωματικές συναντήσεις με θέματα όπως προσαρμογή, οργάνωση μελέτης, συναισθήματα, διαχείριση άγχους, εφηβεία, διαπροσωπικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή και επαγγελματικός προσανατολισμός.

espa

Μετάβαση στο περιεχόμενο