12ο Μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής

01/06/2020 In Αριστοτέλειο Κολλέγιο